Inloggen:

Actueel

10 oktober 2016
Veel agrarische ondernemers hebben de afgelopen jaren hun landbouwgronden geherwaardeerd. Aanleiding van deze herwaardering waren geluiden die opgingen om de fiscale landbouwvrijstelling af te schaffen. Deze stelt namelijk de autonome waardestijging...
22 oktober 2014
Gebaseerd op nieuwe ontwikkelingen maar vooral ook nieuwe kansen in onze markt, hebben wij eind vorig jaar besloten om onze bedrijfspositionering aan te passen. Dit traject ligt nu achter ons. Het 'nieuwe Reintjens & Frijns' is klaar om naar...
19 oktober 2017
De werknemer met een auto van de zaak wordt geconfronteerd met een bijtelling bij zijn inkomen. De wet bevat namelijk de fictie dat een auto die voor zakelijk gebruik ter beschikking wordt gesteld, ook voor privégebruik ter beschikking wordt gesteld...
19 oktober 2017
Crowdfunding is een financieringsvorm in opkomst. De geldvrager gaat bij deze vorm niet naar de bank om zijn financiering te regelen, maar vraagt het publiek om (een deel van) de financiering. Deze vorm van publieksfinanciering komt vaak tot stand...
18 oktober 2017
Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 27 juli heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten een compensatieregeling te treffen. De regeling is bedoeld voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen...

Pagina's

Actueel