Inloggen:

Actueel

10 oktober 2016
Veel agrarische ondernemers hebben de afgelopen jaren hun landbouwgronden geherwaardeerd. Aanleiding van deze herwaardering waren geluiden die opgingen om de fiscale landbouwvrijstelling af te schaffen. Deze stelt namelijk de autonome waardestijging...
22 oktober 2014
Gebaseerd op nieuwe ontwikkelingen maar vooral ook nieuwe kansen in onze markt, hebben wij eind vorig jaar besloten om onze bedrijfspositionering aan te passen. Dit traject ligt nu achter ons. Het 'nieuwe Reintjens & Frijns' is klaar om naar...
22 juni 2017
Werkgevers zijn verplicht gedurende de eerste twee jaar van ziekte het loon van een zieke werknemer door te betalen. In de wet is geregeld welk deel van het loon in ieder geval betaald moet worden. In het eerste ziektejaar moet de werkgever minstens...
22 juni 2017
De erfbelasting kent een hoge vrijstelling voor de partner. Niet iedereen komt in aanmerking voor het partnerschap. Bloedverwanten in de rechte lijn worden niet als partners aangemerkt, tenzij de bloedverwant in de eerste graad een...
22 juni 2017
De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de verplichte hypotheekrenteaftrek beantwoord. De staatssecretaris bevestigt dat het mogelijk is dat iemand per saldo inkomstenbelasting moet betalen over de eigen woning door de beperking van...

Pagina's

Actueel