Inloggen:

Actueel

10 oktober 2016
Veel agrarische ondernemers hebben de afgelopen jaren hun landbouwgronden geherwaardeerd. Aanleiding van deze herwaardering waren geluiden die opgingen om de fiscale landbouwvrijstelling af te schaffen. Deze stelt namelijk de autonome waardestijging...
22 oktober 2014
Gebaseerd op nieuwe ontwikkelingen maar vooral ook nieuwe kansen in onze markt, hebben wij eind vorig jaar besloten om onze bedrijfspositionering aan te passen. Dit traject ligt nu achter ons. Het 'nieuwe Reintjens & Frijns' is klaar om naar...
11 januari 2018
De arbeidsovereenkomst van een werknemer bevatte een geheimhoudingsbeding, een non-concurrentie- en een relatiebeding. Het was de werknemer verboden om zowel gedurende als na afloop van de arbeidsovereenkomst aan derden mededeling te doen van zaken...
11 januari 2018
Anders dan de onderhoudskosten van een normale woning zijn de onderhoudskosten van een monumentenpand aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De aftrekbaarheid is beperkt tot de kosten die gemaakt worden om het pand in bruikbare staat te herstellen...
04 januari 2018
Tarieven box 1  Inkomen van  tot  Jonger dan AOW-leeftijd  AOW-gerechtigd  € 0  € 20.142  36,55%  18,65%  € 20.142  € 33.994  40,85%  22,95%  € 33.994  € 68.507  40,85%  40,85%  € 68.507  51,95%  51,95% Voor mensen, die de AOW-leeftijd hebben...

Pagina's

Actueel